Onderhoud

Met tijdig onderhoud verlengt u de levensduur van uw woning of bedrijfspand. Zoals ook uw auto jaarlijks een beurt nodig heeft om de levensduur te verlengen, geldt dat ook voor uw woning en bedrijfspand.

Goten, kozijnen en overige betimmeringen moeten tijdig geïnspecteerd en onderhouden worden. Zo nodig moeten deze vervangen worden om erger te voorkomen. Bovendien verhoogt tijdig onderhoud de waarde van uw woning.